Praktisk information

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det er vores mål, at alle patienter, der behandles i klinikken, får den bedst mulige behandling ved enhver konsultation. 
Det arbejde, vi udfører i klinikken, består i løsning af problemstillinger som spænder fra kirurgi til medicinske problemstillinger. Vi kan også have akutte patienter. Vi altid bestræber os på, at løse alle kliniske problemer hurtigt og effektivt med høj faglig standard, men der vil kunne forekomme ventetid i løbet af en travl arbejdsdag - dette kan desværre ikke undgås, når man arbejder med mennesker. Oftest udlignes ventetiden hurtigt.
Husk på at ventetid skyldes, at en anden patient modtager den hjælp, som du selv forventer og som vi altid gerne vil give.

Sundhedsstyrelsens tilsyn

Sundhedsstyrelsen har 6. Oktober 2016 foretaget tilsyn af klinikken med følgende konklusion: "Sundhedsstyrelsen har som resultat af inspektionsbesøget fundet, at alle målepunkter var opfyldt ved besøget".
Hele rapporten fra besøget ligger til gennemsyn i klinikkens venteværelse og kan desuden læses her: 
/Files/Tilsynsrapport 2016 Hudklinikken Horsens.pdf

 

Akkreditering

Klinikken er akkrediteret i august 2018 og i september 2021 uden anmærkninger.

 

Handicapforhold

Der er direkte adgang til klinikken fra p-pladsen.